Thông tin hữu ích

1. Điện thoại trong phòng

- Gọi nội bộ :

+ Để được phục vụ vui lòng ấn " 200"

+ Gọi sang phòng khách khách ấn số phòng đó.

- Gọi ra ngoài :

+ Ấn phím " 0 " trước số điện thoại cần gọi.

+ Gọi trong nước " 0 " + Mã vùng + số điện thoại.

+ Gọi quốc tế : 0 + 00 + Mã nước + số điện thoại.